Kuzey Kore

20.11.2021 | 
Kuzey Kore

Başkent: Pyongyang

Yüzölçümü: 120.540 km²

Nüfus: 25.929.029

Yönetim Biçimi: Tek Parti Tipi Dikta Rejimi

Resmî adı “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti” olan Kuzey Kore, etnik bakımdan oldukça homojen bir ülkedir. Nüfusun tamamına yakını Korelidir ve resmî dil Korecedir. Ayrıca ülkenin %71’i Ateist, %13’ü Çendoist, %13’ü Şamanist, %2’si Hristiyan ve %1’i Budist’tir.

Kuzey Kore’nin yaklaşık %40’ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk, doğal afetlerle daha da kritik hale gelmekte, bu sebeplerden dolayı birçok çocuk evsiz kalmaktadır. Nüfusun %25.6’sı işsizdir ve %25’i yeterli gıdaya erişememektedir. Yetersiz beslenme, özellikle hamile kadınlar ve beş yaş altı çocuklar için endişe vericidir. Kuzey Kore’deki ailelerin %61’i, kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin ise ancak %45’i içme suyuna erişebilmektedir. İçme sularının bir takım tesislerce kirletilmesinin de bunda payı vardır.

0-14 yaş arasındaki çocukların toplam nüfusu 5.115.360, 15-24 yaş arasındaki gençlerin toplam nüfusu ise 3.817.110’dur. Kuzey Kore’de bir anne başına düşen çocuk sayısı 1.8’dir. Her 100.000 anneden 66’sı, her yenidoğan 1.000 bebekten 11’i ve her beş yaş altı 1.000 çocuktan 15’i hayatını kaybetmektedir. Anne ve çocuk ölümlerinde mevsimsel afetlerin, kronik yoksulluğun ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin etkisi oldukça büyüktür.

Beş yaş altı ölümlerin yarısından fazlası erken doğum komplikasyonları, enfeksiyonlar ve hipotermi nedeniyle meydana gelmektedir. Pnömoni, yetersiz beslenme ve ishalin de bu yaş grubunun ölümlerinde önemli etkisi vardır. Fakat son on yılda yenidoğan ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin azalmasında ve yetersiz beslenme göstergelerinde önemli bir gelişme olmuştur. Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde kırsal ve kentsel alanlar, sosyoekonomik statüler ve cinsiyetler arasında önemli eşitsizlikler bulunmaktadır. Sağlık ve eğitim hizmet kalitesinin iyileştirilmesi anlamında hâlâ önemli bir boşluk bulunmaktadır.

Kuzey Kore’de ilkokulu tamamlama oranı %97.4, ortaöğretime brüt kayıt oranı %93.4’tür. Gençlerde okuryazarlık oranı %95’dir.

Yoksulluk ve Kuzey Kore’nin katı rejimi, kimi ailelerin çocuklarıyla beraber ülkeyi terk edip çoğunlukla Çin’e kaçmalarına sebep olmaktadır. Göçmen çocuklar bu süreçte birçok sorunla baş başa kalmakta; eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadırlar. Aynı zamanda birçoğu yasal olarak bir kimlik sahibi olamamakta; bu da çocukların yaşam şartlarını daha da zorlaştırmaktadır. Yetersiz beslenme, tıbbî bakım eksikliği, hijyenik olmayan şartlar, Kuzey Koreli birçok çocuğun hayatını daha da zor hale getirmektedir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren tarım işçiliği, eşya toplama ve inşaat işleri dâhil olmak üzere birçok iş alanında çalışmaya zorlanmaktadır. 

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020’de hazırladığı bir raporda “en kötü çocuk işçiliği uygulamalarını hayata geçirmekle” suçlanmıştır. Raporda çocukların ana yollarda kar temizlemek veya fabrikalarda üretimi artırmak gibi zorlu işlerde çalıştırıldığı ifade edilmiş; 16-17 yaşlarındaki çocuklar da köprü yapımı gibi ağır projelerde 10 yıl boyunca çalışmaya zorlanmıştır. Bu çocuklarda, zorla çalıştırılmaktan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik incinmeler ve gelişim eksiklikleri ortaya çıkmıştır.

Kuzey Kore’de Crossing Borders, Santhosa Samsara gibi misyoner kuruluşlar yetimler üzerindeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAYNAKÇA:

BBC NEWS. “Kuzey Kore Yetim Çocukların Madenlerde ‘Gönüllü Çalıştığını’ Duyurdu”. (29 Mayıs 2021). https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57294613. (27.10.2021).

Crossing Borders. “North Korean Orphans”. https://www.crossingbordersnk.org/north-korean-orphans. (27.10.2021).

Humanium. “Children of North Korea”. https://www.humanium.org/en/north-korea/. (27.10.2021).

Knoema. “Democratic People’s Republic of Korea”. Democratic People’s Republic of Korea. (27.10.2021).

NK NEWS. “Ask a North Korean: how are disabled people treated in North Korea?”. https://www.nknews.org/2020/03/ask-a-north-korean-how-are-disabled-people-treated-in-north-korea/. (27.10.2021).

UNICEF. “Democratic People’s Republic of Korea-Health”. https://www.unicef.org/dprk/health. (27.10.2021).

UNICEF. “Situation of Children and Women in the Democratic People’s Republic of Korea 2019”. https://www.unicef.org/dprk/reports/situation-children-and-women-democratic-peoples-republic-korea-2019. (27.10.2021).

Worldometer. “North Korea Population”. https://www.worldometers.info/world-population/north-korea-population/. (27.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021