20.11.2021 | 
Laos

Başkent: Vientiane

Yüzölçümü: 236.800 km²

Nüfus: 7.418.884

Yönetim Biçimi: Tek Parti Yönetimi/Cumhuriyet

Komünist bir ülke olan Laos; Çin, Vietnam, Japonya gibi devletlerden yardım ve destek almaktadır. Ülkede bulunan etnik gruplar Lao, Khmou, Hmong, Phouthay, Tai, Makong, Lue, Katong ve Akha’dır. Lao, ülkenin resmî dilidir. Bunun yanı sıra Fransızca, İngilizce ve çeşitli yerel diller de kullanılır. Budistler nüfusun %65’lik bir kesimini, Hristiyanlar %1.7’lik bir kesimini oluşturur. Müslümanlar oldukça küçük bir azınlıktır.

Nüfusun %20’si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. BM’ye göre Laos, “en az gelişmiş ülkeler” kategorisindedir ve Güney Asya’nın en fakir ülkesidir. Ülkede 0-14 yaş arası çocukların nüfusa oranı %32, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusa oranı %21’dir.

Laos’ta ilköğretim altı yıl sürer ve ilköğretimi tamamlama oranı %92’dir. Ortaöğretim programı, her biri üç yıllık, iki dönemden oluşur. Ortaöğretime brüt kayıt oranı %62’dir. Eğitim zorunlu olsa da çocukların yaklaşık %25’i herhangi bir okula kayıtlı değildir. Köylerin yaklaşık %30’unda ilkokul yoktur ve ilkokula başlayan 1.000 öğrenciden sadece %20’si tekrarsız beşinci sınıfa kadar devam edebilmektedir. Etnik azınlıkların yoğun olduğu dağlık bölgelerde erişim çok daha düşüktür. Ülke genelinde gençlerin okuma yazma oranı %90’dır.

Laos’ta bulaşıcı hastalıklardan veya yetersiz beslenmeden dolayı her 1.000 bebekten 33’ü, her 100.000 anneden 185’i ve beş yaş altı her 1.000 çocuktan 45.5’i hayatını kaybetmektedir. Anne ölümlerinin nedenleri arasında enfeksiyon, yüksek tansiyon, doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, malzeme ve ekipman eksikliği ve güvenli olmayan kürtaj gösterilebilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2000 yılından bu yana Laos’ta anne ölümlerinde %75’lik bir azalma kaydedilmiştir. Ancak doğum ve ölüm kayıtları tutulmadığından istatistiklerin doğruluğu konusunda bir belirsizlik vardır. Ülkede doğurganlık hızı azalmaktadır. 2020 yılına göre anne başına düşen çocuk sayısı 2.7’dir. Çocuk felci, tüberküloz, ishal, hepatit A, tifo, dang humması ve sıtma gibi hastalıklar ülke için hâlâ bir sorundur. HIV ile yaşayan 0-14 yaş arası çocukların sayısı 2001’de 100 iken, 2020’de 540’a yükselmiştir.

Laos’ta yaklaşık 2.800.000 çocuk yaşamakta; beş yaş altı çocukların hemen hemen yarısı yetersiz beslenmektedir. 5-14 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %11’i çocuk işçidir. Ülkede 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılması ve 18 yaşından küçük çocukların madencilik, kimyasal veya zehirli madde üretimi gibi tehlikeli sektörlerde çalıştırılması yasaktır. Bunun yanı sıra gündüz çalışma sınırı sekiz saattir ve 18 yaşından küçüklerin gece çalışması yasaktır.

2010 yılında Laos hükûmeti tarafından International Labour Organization’un desteğiyle yürütülen bir çocuk işçiliği araştırmasında 178.000 çocuğun çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Save the Children’ın 2021 Küresel Çocukluk Raporu’na göre 5-17 yaş arasındaki çocukların %28’i çalışmakta; ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların %23’ü okula gitmemektedir.

Ülkede yaklaşık 180.000 yetim çocuk bulunmaktadır. Kids for Laos Orphans, Deak Kum Pa Orphanage, Numbak Orphanage, SOS Children’s Villages, Support Lao Children, Roman Catholic Mission, Nazareth Center gibi misyoner kurumlar yetimler üzerinden faaliyetlerine devam etmektedir.

KAYNAKÇA:

KILO. “Kids for Laos Orphans”. https://kids4laos.org/. (28.10.2021).

Montpelier Foundation. “Support Lao Children”. https://montpelierfoundation.org.uk/index.php/support-lao-children-2/. (28.10.2021).

NCBI. “Laos Struggles to Lower Maternal Mortality”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4150730/. (28.10.2021).

rfa. “Rural Poverty Drives Child Labor in Laos Despite State Laws Prohibiting the Practice”. https://www.rfa.org/english/news/laos/child-labor-06022021165734.html. (28.10.2021).

The Borgen Project. “Maternal Mortality Rate Countries to Drop in Laos”. https://borgenproject.org/maternal-mortality-laos/. (28.10.2021).

The World Bank. “Lao PDR Poverty Profile and Poverty Assessment 2020”. https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/lao-pdr-poverty-profile-and-poverty-assessment-2020. (28.10.2021).

UNFPA. “Maternal death rate plunges in Lao People’s Democratic Republic”. https://www.unfpa.org/news/maternal-death-rate-plunges-lao-peoples-democratic-republic. (28.10.2021).

WFB. “Explore All Countries-Laos”. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/laos/. (28.10.2021).

Worldometer. “Laos Population”. https://www.worldometers.info/world-population/laos-population/. (28.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021