Gelir - Gider Tablosu 2020
15.01.2021

Gelir - Gider Tablosu 2020

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

0,00

     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler

0,00

     B- Yayın Gelirleri

0,00

     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri

0,00

2-FAALİYET GİDERLERİ (-)

8.888.662,53

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

273.409,89

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

65.486,25

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

1.856.275,54

     E- Kültür Amaçlı Giderler

830,00

     F- Faaliyet Giderleri

4.613.471,27

     G- Diğer Giderler

12.462,56

           1- Kambiyo Zararları

9.462,56

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

3.000,00

     H- Genel Yönetim Giderleri

2.066.727,02

3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)

54.451.886,31

    A- İktisadi İşletme Gelirleri

0,00

    B- Kira Gelirleri

0,00

    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri

0,00

    D- Diğer Gelirler

534.705,49

          1-Kanundan Doğan İndirimler (Sgk Teşvikleri)

464.705,49

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

70.000,00

    E- Banka Katılım Payları

308.225,55

    F- Kambiyo Gelirleri

122.735,13

    G- Bağış Gelirleri

53.486.220,14

         1- Şartsız Bağışlar

52.368.754,75

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

594.225,48

         3- Ayni Bağışlar

523.239,91

4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

0,00

     A- Şartlı Bağışlar

0,00

     B- Şartsız Bağışlar

 

     C- Bakım ve Onarım Giderleri

0,00

     D- Diğer Giderler

0,00

5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI

45.563.223,78

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

54.451.886,31

     B- Dönem Giderleri Toplamı

8.888.662,53

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

0,00

     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler

0,00

     B- Yayın Gelirleri

0,00

     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri

0,00

2-FAALİYET GİDERLERİ (-)

5.435.780,70

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

79.233,92

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

51.060,32

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

270.502,54

     E- Kültür Amaçlı Giderler

154.063,93

     F- Faaliyet Giderleri

4.201.707,02

     G- Diğer Giderler

11.142,01

           1- Kambiyo Zararları

8.138,10

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

3.003,91

     H- Genel Yönetim Giderleri

668.070,96

3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)

9.071.554,53

    A- İktisadi İşletme Gelirleri

0,00

    B- Kira Gelirleri

10.183,00

    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri

0,00

    D- Diğer Gelirler

225.986,96

          1-Kanundan Doğan İndirimler (Sgk Teşvikleri)

213.986,96

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

12.000,00

    E- Banka Katılım Payları

201.875,56

    F- Kambiyo Gelirleri

43.735,57

    G- Bağış Gelirleri

8.589.773,44

         1- Şartsız Bağışlar

8.032.562,98

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

0,00

         3- Ayni Bağışlar

557.210,46

4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

0,00

     A- Şartlı Bağışlar

0,00

     B- Şartsız Bağışlar

 

     C- Bakım ve Onarım Giderleri

0,00

     D- Diğer Giderler

0,00

5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI

3.635.773,83

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

9.071.554,53

     B- Dönem Giderleri Toplamı

5.435.780,70

Benzer Faaliyetler