Bilgi Edinin

Medya Yayın Politikamız

 • Çocuk için hazırlanacak tüm basılı ve görsel yayınlarda çocuğun yüksek yararını göz önüne alırız. 
 • Çocuklar fıtrata yakındır ve davranışları doğaldır. Hedefimiz çocukların davranış kalıplarını anlamağa yönelik yayınlar yapmaktır. Yayınlarda çocuğun seviyesine inmekten ziyade çocuğun seviyesine çıkmağa çalışırız.
 • Genel ahlak anlayışını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmayız.
 • Medya için hazırlanan haberlerde çocukların mahremiyetini korumaya özen gösteririz.  
 • Somut ve reel veri paylaşımı zarureti hasıl olduğunda da mümkün olduğunca çocukları ön plana çıkarmadan, afişe etmeden ve asla ajitasyon içeren bir kare tercih etmeden yayınımızı yaparız.  
 • Proje ve kampanya tanıtımlarında da çocukların mahremiyetini ifşa etmemek adına ajans üzerinden temin edilen çocuk ve veri paylaşımlarını tercih ederiz.
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgileri kesinlikle yayınlamayız.
 • Yayınlarda çocukların gerçek isimlerini kullanmayız. Haberlerde çocuğun kimliği ve adres bilgilerinin gizli olmasına dikkat ederiz, adresi bulunabilecek görseller yayınlamayız.
 • Yapılan hizmetlere ilişkin raporların ve fotoğrafların en temelde kişisel veri olduğuna inanır ve muhafazası konusunda azami gayret gösteririz.  Proje bazlı tanıtımlarda veri paylaşımı gerekli olduğu durumlarda rıza formu alınmadan paylaşımlarda bulunmayız.
 • Gönüllülerle beraber yapılacak faaliyetlerde gönüllülere medya paylaşımındaki hassasiyetlerimiz konusunda bilgilendirme yaparız,
 • Çocuklarımızı reklam yüzü yapmayız.