Nikaragua

20.11.2021 | 
Nikaragua

Başkent: Managua

Yüzölçümü: 130.375 km²

Nüfus: 6.735.641

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Demokrasi

Orta Amerika’da yer alan Nikaragua, Honduras ve Kosta Rika’nın arasındadır. Bir tarafında Karayip Denizi diğer tarafında ise Pasifik Okyanusu bulunmaktadır. Etnik yapı itibariyle ülke %69 Melez, %17 Beyaz, %9 Siyahi, %5 yerlilerden oluşmaktadır. Resmî dil İspanyolcadır. Karayip Bölgesi İngilizcesi, Miskito ve diğer yerel diller de kullanılır. Nüfusun %83’ü Hristiyan, %14’ünü ateisttir.

Çocuk sağlığına ilişkin ulusal istatistikler önemli bir ilerlemeyi ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bebek ölüm hızı, özellikle altyapı eksikliği, yetersiz personel gibi faktörlerden dolayı yüksek kalmaktadır. Yenidoğan her 1.000 bebekten 15’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 16.6’sı ve her 100.000 anneden 98’i hayatını kaybetmektedir. Ayrıca HIV endişe kaynağı olmaya devam etmekte; 2020 verilerine göre ülkede 500 çocuk HIV ile yaşamaktadır.

Nikaragua’da çocukların sadece %29’u ilkokulu bitirmektedir. Yaşları 3-12 arasında değişen 500.000 çocuk örgün eğitim sisteminin dışındadır. Genç okuryazarlık oranı %91’dir. Pek çok ebeveyn, iş bulamama ve maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını okuldan almak zorundadır. Ayrıca, eğitimsiz ebeveynler okula değer vermedikleri için yoksulluk döngüsü çocuklarına da aktarılmaktadır. Eğitimde akademik yapılar ve programlar güncelliğini yitirmiştir. Bu nedenle onarım ve reforma ihtiyaç duyulmaktadır. Uygun personel eksikliği, özellikle eğitim kurumlarında şiddet içeren vakaların sayısı açısından bir sorun olmaya devam etmektedir.

Doğal afetler ve uzun bir iç savaşla parçalanan Nikaragua, bugün ekonomik ilerleme içindedir. Ancak çocukların durumu konusunda ilerlemeler tatmin edici olmamakta; Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafından belirlenen standartları karşılamamaktadır. Nikaragua’da her iki kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlik oranı %6.4, yoksulluk oranı ise yüzde 29.6’dır. Bu ekonomik durumdan ilk zarar görenler çocuklardır. Üstelik ailelere yapılan maddî yardımın yetersiz olması bu zararı daha da arttırmaktadır. Son araştırmalara göre 5-14 yaş arası 219.000 Nikaragualı çocuk, çocuk işçiliği faaliyetlerinde yer almakta; Nikaragualı her beş çocuktan üçü tarım sektöründe çalışmakta ve çoğunlukla muz, pamuk ve tütün endüstrisinde istihdam edilmektedir.

Ülkede asgarî evlilik yaşı kız çocukları için 14, erkek çocukları için 15’tir. Fakat kız çocuklarının %40’ından fazlası henüz reşit değilken evlendirilmektedir. Erken yaşta evlenen kız çocukları, okula gitmedikleri için sınırlı sosyal etkileşime sahiptir. Ayrıca, hem anne sağlığı hem de çocuk sağlığı için tehlikeli olabilecek erken gebelik riski taşımaktadırlar. Nikaragua’da binlerce çocuk Afrika kökenlidir. Bu tür çocuklar, nüfusun geri kalanının yanı sıra kamu personeli tarafından da ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

Ülkede bulunan yetim sayısı 110.000’dir. Yetimhane olan yerler Juigalpa, Ciudad Sandino, Granada, Esteli, Matagalpa, Chinandega, Tipitapa, Masaya, Leon ve Managua’dır. Ülkede bulunan bazı yetimhaneler ise NPH Nicaragua, Casa Bernabe Orphanage, Orfanato de Jinotega, Casa Bernabe, Nuestros Pequeños Hermanos, Hogar de Protección Pajarito Azul, CICRIN Centro Infantil, Puente de Amistad, SOS Children’s Village Matagalpa, Hogar Zacarías Guerra, Remar Orphanage ve Hermanas Siervas Del Divino Rostro’dur.

KAYNAKÇA:

Bless the Children. “A Study of Education in Nicaragua”. https://www.blessthechildreninc.org/index.cfm?page=EducationFactsNicaragua. (18.11.2021).

Knoema. “Nicaragua”. https://knoema.com/atlas/Nicaragua/topics/Health. (18.11.2021).

Orphanages Directory. “Archive for the Nicaragua Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/nicaragua. (18.11.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “General Information on Nicaragua”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/americas/nicaragua. (18.11.2021).

Worldometer. “Nicaragua Population”. https://www.worldometers.info/world-population/nicaragua-population/. (18.11.2021).

Son Eklenenler