Senegal

20.11.2021 | 
Senegal

Başkent: Dakar

Yüzölçümü: 196.722 km²

Nüfus: 17.341.171

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Coğrafî konumu itibariyle “Afrika’ya Açılan Kapı” olarak bilinen Senegal’de resmî dil Fransızcadır. Fakat Wolof, Serer, Fulani, Jola ve Mandinka gibi yerel diller de kullanılır. Nüfus, Wolof, Fulani, Serer, Mandinga, Jola gibi etnik gruplardan oluşur. Senegal’de yaklaşık üç asırdır misyonerlik faaliyetlerini sürdüren Fransa, nüfusun çok küçük bir kısmını Hristiyanlaştırabilmiştir. Bugün itibariyle nüfusun %96’sı Müslüman, %4’ü Hristiyan ve yerel inançlara sahip kimselerden oluşmaktadır.

Senegal dışarıya göç vermesine rağmen %2.75 oranında büyümekte ve her yıl ülke nüfusuna ortalama 447.000 kişi eklenmektedir. Genç nüfusun çoğunlukta olduğu ülkede 0-14 yaş arası çocukların sayısı 7.131.501’dir. Senegal, yüksek doğum oranına sahiptir ve anne başına yaklaşık 4.65 çocuk düşmektedir. 15-19 yaşlarındaki genç kızların %72’si erken yaşta anne olmaktadır. Fakat her 1.000 bebekten 32’si, her beş yaş altı 1.000 çocuktan 45’i ve her 100.000 anneden 315’i hayatını kaybetmektedir.

Özellikle beş yaş altı çocuklarda ölüm sebepleri solunum yolu enfeksiyonları, ishal, konjenital anomali, yenidoğan sepsisi, sıtma, tüberküloz ve HIV/AIDS’dir. 0-14 yaş arası çocukların yaklaşık 3.900’ü HIV/AIDS virüsü ile yaşamaktadır. Bulaşıcı hastalıklardan ve yetersiz beslenmeden dolayı ölüm oranı %43, diğer hastalıklardan dolayı ölüm oranı ise %44’tür. Ayrıca 1-5 yaş arası çocukların %76’sında anemi vardır. Kuyu suyu kullanımı ve kimi bölgelerde temiz içme suyuna erişimin mümkün olmaması, hastalık sebepleri arasındadır. 2015 yılına göre halkın sadece %75’i temel su kaynaklarına erişebilmektedir.

Senegal’de beş yaş altı çocukların %39’unun doğum kaydı yoktur. İlkokulu tamamlayan çocukların oranı %57, ortaöğretime kayıt yaptıran çocukların oranı 49’dur. Bu oran kırsal bölgelerde daha da düşüktür. Gençlerin %69’u okuma yazma bilmektedir. 9-12 yaş arası okula gitmeyen çocukların oranı yaklaşık %34’tür. 2018 verilerine göre 650.000 çocuk herhangi bir okula veya eğitim merkezine kayıt olmamıştır.

Senegal’de dikkati çeken başka bir mesele de göçmenler arasındaki çocukların sayıca daha fazla olmasıdır. Ulusal İstatistik ve Demografi Ajansı tarafından hazırlanan bir rapora göre 1-19 yaşları arasındaki çocuklardan 6.592.380’i ülke içinde, bölgeler arası göç etmekte; en çok da Dakar, Ziguinchor ve Diourbel gibi yerleri tercih etmektedirler. Fakat aynı yaş grubundan 33.014 çocuk, yurt dışına göç etmiştir.

Çocuk işçiliği başlı başına bir sorun olmakla birlikte, 5-17 yaşları arasında olup çalışmak zorunda kalan çocukların oranı %25, tehlikeli şartlarda çalışan çocukların oranı ise %10’dur. Bazı ailelerin geçimi, yalnızca çocukların omuzlarındadır. Ayrıca yaklaşık 100.000 çocuk dilencilik yapmaya zorlanmakta; sadece başkent Dakar sokaklarında 7.600 çocuk bu iş için kullanılmaktadır.

Senegalli çocukların 520.000’i anne babasından birini ya da her ikisini birden kaybetmiş yetimlerdir. Bunlardan sadece 19.000’i AIDS yüzünden yetim kalmıştır. Ülkede bulunan yetimhanelerden biri Maison Sourire d’Enfants’dir ve burada 0-2 yaşları arasında 24 çocuk kalmaktadır. Bir diğeri Keur Mame Diarra Yetimhanesi’dir. Burada da 0-5 yaşları arasında 120 çocuk kalmaktadır.

KAYNAKÇA:

Britannica. “Senegal”. https://www.britannica.com/place/Senegal. (21.10.2021).

Humanium. “Children of Senegal. Realizing Children’s Rights in Senegal”. https://www.humanium.org/en/senegal/. (21.10.2021).

İNSAMER. “Senegal”. https://www.insamer.com/tr/ulke-profili-senegal/. (21.10.2021).

Knoema. “Senegal” https://knoema.com/atlas/Senegal. (21.10.2021).

LaunchGood. “Food for Orphans of Keur Mame Diarra Orphanage in Senegal”. https://www.launchgood.com/campaign/food_for_orphans_of_keur_m_diarra_orphanage_in_senegal__renovation_of_traditional_quran_school#!/. (21.10.2021).

MAP. “MAP Expands its Orphan Care Program into Senegal”. https://momsagainstpoverty.org/map-expands-its-orphan-care-program-into-senegal/. (21.10.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “General Information on Senegal”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/senegal. (21.10.2021).

THE BORGEN PROJECT. “The Rights of Senegalese Children”. https://borgenproject.org/the-rights-of-senegalese-children/. (21.10.2021).

UNICEF. For Every Child. “Senegal. Key Demographic Indicators”. https://data.unicef.org/country/sen/. (21.10.2021).

Worldometer. “Senegal Demographics”. https://www.worldometers.info/demographics/senegal-demographics/. (21.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021