Kurumsal

Sıkça Sorulan Sorular

Yetim Vakfı Ne Zaman Kuruldu?

Yetim Vakfı, İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/500 Esas ve 2017/169 Karar numaralı ilamıyla 15.03.2017 tarihinde kurulmuştur.

Yetim Vakfının Amacı Nedir?

a- Yeryüzünde ihtiyaç içerisinde olan yetim ve öksüzlere din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin gerekli tüm insani yardımı ulaştırmak,

b- Yetimlerin, toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunacak ortamı oluşturmak,

c- Yetimliğin sebeplerini belirleme ve bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapmak, bu konularda kamuoyu farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak ve ilgili alanlarda raporlar hazırlamak,

d- Teknik olarak yetim ve öksüz olmayan, içinde yaşadığı koşullar gereği yetersiz beslenme, kötü barınma koşullarında yaşayan, anne-baba sevgi ve ilgisinden yoksun “sosyal yetimler” için toplumsal farkındalık oluşturma çalışmaları yapmak ve bu sosyal yetimlere gerekli desteği vermektir.

Merkezi Sicil Numaranız ve Vergi Kimlik Numaranız Nedir?

Vakfın Adı: Yetim Vakfı
Merkezi Sicil No (MSN): 6257
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No: Fatih/ 9520581726

Yardım İzniniz Var Mı?

Vakfımız Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım çalışmaları ile ilgili yıllık olarak izin almakta olup, Vakfımızın T.C. İstanbul Valiliğinin 05.11.2020 tarih ve 111447 sayılı olurları ile Türkiye genelinde “05.11.2021- 04.11.2020” tarihleri arasında bir yıl süreyle yardım toplama izni bulunmaktır.

Yetim Vakfı idari giderleri için ne kadar kesinti yapmaktadır?

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu olarak kurumumuzun idamesi için gerekli olan idari kesintilerle ilgili kararımız şu şekildedir:

• Yetim Sponsorluk/Hamilik projemizin Türkiye bölümünden idari kesinti yapılmamaktadır.

• Yurt dışı Sponsorluk/Hamilik faaliyetlerimiz için %5’lik bir idari kesinti yapılmaktadır.

• Ramazan döneminde kabul ettiğimiz fitre ve fidye bağışlarından idari kesinti yapılmamaktadır.

• Bunun dışındaki diğer tüm proje ve faaliyetlerimizden yapılan kesinti oranı %10 olarak belirlenmiştir.