Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Sosyal Hizmet Faaliyetleri

Sosyal Hizmet Faaliyetleri

Sosyal Hizmet Birimimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından yürütülen ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerimizin yürütüldüğü birimdir.

Vakfımızın psikososyal, eğitim ve ekonomik desteklerinden faydalandırılmak üzere, sosyal çalışmacılarımız tarafından müracaatçıların psikososyal, sağlık, eğitim ve mali durumlarını kapsayacak şekliyle ikamet yerlerinde incelenmesi, müdahale planının hazırlanması ve raporlandırılmasıdır. Sosyal inceleme neticesinde müracaatçılara en uygun hizmet modeli aile üyeleri ve meslek elemanlarıyla birlikte kararlaştırılır ve hizmet sunulur.

FAALİYETLERİMİZ